วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2554

คำถามข้อ 2 mind map information technology systems

                         Mind Map
          เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดการพัฒนา 5 กลุ่ม  ดังนี้
·       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านภาครัฐ (e-Government)
·       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านพาณิชย์ (e-Commerce)
·       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านอุตสาหกรรม (e-Industry)
·       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษา  (e-Education)
·       เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาด้านสังคม  (e-Society)

โดยการพัฒนาในแต่ละด้านจะมีตัวอย่างของเทคโนโลยีสารสนเทศที่ได้ถูกนำเข้ามาใช้ในชีวิตประจำวัน       เขียนประกอบใน Mind Map ข้างต้นที่ได้อ้างถึงเรียบร้อยแล้ว

นางสาวภัทรวดี  บุญสิงห์
รหัส  54116000377  นักศึกษาปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศชั้นปีที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น